Sözlükte "avarız" ne demek?

1. Kazalar, belalar.
2. Engebeler, tümsekler, yüzey biçimleri.
3. Osmanlılarda önceleri halktan yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak toplanan vergiavarız

Avarız kelimesinin ingilizcesi

çokluk, isim, eskimiş (ava:riz) Arapça ¤av¥riø; ¤¥riøa' nın çokluk biçimi
Köken: Arapça